Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 10
DERS İÇERİKLERİ
DERS İÇERİKLERİ
DERS PLANI (TUR101)

  HAFTA      KONULAR

1                      Dilin Tanımı ve Toplumsal Hayattaki Önemi

2                      Dil-Düşünce İlişkisi

3                      Dil-Kültür/Toplum İlişkisi

4                      Dillerin Kökeni. Dünya Dilleri

5                      Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi

6                      Türk Dilinin Tarihi

7                      Türkçenin Yapısal Özellikleri

8                      Türkçenin Fonetiği

9                      Günümüz Türkçesinin Durumu                               (Ara Sınav)

10                   Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Dilbilgisi Yönünden)

11                   Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Anlam Yönünden)

12                   Bilim Dili Olarak Türkçe

13                   Şiir Dili ve Türk Şiiri

14                   Yarıyıl Sonu Sınavı

                                                                         


 DERS PLANI (TUR 102)

 

HAFTA           KONULAR 

1                    Yazılı Anlatımla İlgili Genel Bilgiler

2                    Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan

3                    Yazılı Anlatım Uygulaması

4                    Bilimsel Araştırma Yazıları (Makale-Rapor-Eleştiri)

5                    Resmî Yazılar(Dilekçe-Özgeçmiş)

6                    Edebî Türler

7                    Deneme, Köşe Yazısı

8                    Gezi Yazısı, Biyografi

9                    Hikâye                                                       (Ara Sınav)

10                  Roman

11                  Sözlü  Anlatım ve Sözlü Edebiyat

12                  Sözlü İletişimle İlgili Genel  Bilgiler

13                  Konferans, Panel, Sempozyum

14                  Yarıyıl Sonu Sınavı